סוג הסמכה
expertice

שגיב לביא

מנטורינג לארגונים ומנהלים בדרגי ביניים