The Manager Mentor

המנהל כמנטור פנים ארגוני

מנפו את כוח האדם המיומן והמוכשר ביותר להיות מכפיל כוח בתוך הארגון באמצעות הכשרתו כמנטור מומחה.

המסע האמיתי של הגילוי אינו בחיפוש אחר נופים חדשים, אלא בעיניים חדשות, בראיית עולם דרך עיניו של אחר, של מאה אחרים, בראיית מאה עולמות אשר כל אחד מהם רואה"

מרסל פרוסט

המנהל כמנטור פנים-ארגוני

בשנים האחרונות, חלה קפיצת מדרגה בביקוש למיומנויות חדשות הנדרשות ממנהלים ועובדים. מספר הכישורים שהיו לעובדים בשנת 2017 מהווה פחות ממחצית ממספר הכישורים הדרושים להם כיום.

הנפח העצום של נושאים שעובד בעידן ה-VUCA צריך ללמוד, דורש שילוב של אנשי מקצוע מתחומים מקצועיים וניהוליים. מכאן שארגונים יצטרכו להתמודד עם המצב הבלתי אפשרי של מספר רחב של יועצים ומדריכים שעובדים עם מנהל אחד.

זו השקעה שאין כיום ארגון המסוגל לעמוד בה וברור שזו הדרך הבטוחה לכשלון.
כאשר עסקים חייבים לאמץ גישה דינמית שבה תוכניות לימוד והתפתחות בנויות ומיושמות ב"בזמן אמת" ובמגוון רחב של מיומנויות, התהליכים הקלאסיים של פיתוחי המנהלים אמנם חשובים ומועילים באשר הם, אך כבר אינם מספיקים.

מהן היתרונות של מנהלים שמוסמכים כמנטורים פנים ארגוניים?

מינוף כוח האדם המיומן והמוכשר ביותר בארגון להיות מכפיל כוח בתוך הארגון באמצעות הכשרתו כמנטור מומחה.

שימור הנכס הכה חשוב – המנהל שזוכה לקחת חלק בתכנית המנהל כמנטור מרגיש מוערך וזוכה להגדיל את טווח ההשפעה שלו בארגון באמצעות מנטורינג למנהלים/עובדים אחרים והופך לגירסה יותר טובה של עצמו.

הכשרת מנהלים בארגון כמנטורים פנים ארגוניים, מייצרת "קטליסטים" בתוך הארגון המאיצים תהליכי שינוי, הכשרה מקצועית, למידה ארגונית והכל תוך התאמה לאסטרטגיה והמטרות המשתנות של הארגון.

המנהלים המנטורים מביאים ידע מקצועי רלוונטי לארגון, נסיון ניהולי במבנים ספציפיים של הארגון בו הם עובדים, ויכולת הנעה והעצמה המרחיבה גם את תפיסת התפקיד של המנטיז שלהם לכדי האצת ביצועים, חיזוק המחויבות לארגון ויכולת לפעול בנחישות תוך חוסן אישי ליצירת פריצות דרך.

המנהל עובר הכשרה המעצימה אותו, מפתחת תפיסות וגישות עדכניות של מנהיגות משפיעה, משנה ומרחיבה תודעה, מקנה כלים לפיתוח מיומנות של הקשבה ותקשורת מבוססת אמון וכבוד הדדי ובעיקר – יכולת לחנוך לכל אדם אחר בארגון באופן המתאים לו.

וכך אומרים המנהלים שהוכשרו כמנטורים פנים ארגוניים

40% מהמנהלים שהוכשרו כמנטורים קודמו כ- במהלך השנה הראשונה מתם סיום תהליך ההכשרה