MentoRing™ The Growth catalyst

מאיץ הצמיחה המוביל לחברות ולארגונים בארץ.

האצת תהליכי צמיחה בחברות, באמצעות הכשרה והטמעת מעגלי מנטורינג פנים ארגוניים.

תכניות מנטורינג פנים-ארגוניות מוכחות כיום
כ-Best Practice
של ארגונים המצליחים לשרוד במציאות עסקית בה סדרי עולם משתנים מטלטלים את הידוע והמוכר

מה זה ™MentoRing?

תכנית ™MentoRing הינה תכנית ייחודית להכשרה והטמעה של מעגלי מנטורינג פנים ארגוניים המאיצים את הביצועים של חברות, מאפשרים דינמיות אסטרטגית ומובילים למקסום פוטנציאל המשאב האנושי בכל ארגון
התכנית פותחה ע"י ליאורה ליפץ ורוני ניר מ'התחלה חדשה' במטרה לתת לארגונים מסגרת פרקטית להתמודד באופן אפקטיבי, מהיר וכלכלי, עם הדינמיקה העסקית באמצעות השקעה בנכס החשוב ביותר של הארגון – המנהלים.

על מנת להמשיך ולייצר ערך ייחודי בזירת הפעילות שלו, חייב כל ארגון לאמץ מודלים ניהוליים חדשים שיאפשרו לו לבצע את השינויים הנדרשים ברוח השעה,לאורך ולרוחב הארגון, לפתח יכולת הסתגלות לצד חוסן ניהולי ומנטלי להתמודדות עם אתגרים מורכבים ובעיקר להאיץ תהליכים לכדי פריצות דרך.

התכנית הינה התכנית המובילה בישראל ליצירת מעגלי מנטורינג בתוך הארגון ומיושמת בהצלחה יוצאת דופן במגוון רחב של ארגונים וחברות.
התכנית מבנה מעגלי מנטור-מנטי מתוך הארגון שמעצימים זה את זה ומחוללים שפה חדשה בארגון:

תוכניות ה - ™MentoRing

The Manager Mentor

תכנית הכשרת המנהל כמנטור פנים-ארגוני 

MentoRings

מעגלי מנטורינג
פנים-ארגוניים

Sales Mentor

מנהלי המכירות
כמנטורים

Team Mentor

ראשי צוותים
כמנטורים

Change Mentor

 המנהל כמנטור מוביל שינוי

The Talent Mentor

 הטאלנט כמנטור

Executives Mentoring 1X1

 מנטורינג לבכירים 1X1

מהן היתרונות של תכניות ™MentoRings

מתודולוניות הניהול המוכרות זקוקות להתאמה ולארגון מחדש. העולם החדש מחייב ארגונים להבין שבמציאות העסקית הזו לא החזק הוא ששורד אלא הגמיש. ארגונים חייבים היום לטפח בקרב המנהלים והעובדים דפוסי מחשבה חדשים שיובילו לשינוי תודעתי והתנהגותי בחוסן שלהם לייצר תוצאות פורצות דרך גם בתנאי אי וודאות.

תכניות ™MentoRings מובילות תפיסה חדשה של השקעה בהכשרת מנהלים כמנטורים פנים ארגוניים, במטרה להבטיח את מינוף הידע והנסיון הארגוני הנצבר לכדי האצת צמיחה עסקית ברת קיימא של הארנון.

תכניות ™MentoRings מניבות את ה – ROI הגבוה ביותר בהשוואה לתכניות הפיתוח הקלאסיות הגנריות, מאפשרת Scaling Up של תהליכי פיתוח והעצמה לצד מנהיגות יוזמת ומחוייבת לאורך ולרוחב הארגון המתבצעת ע"י הנכס הארגוני החשוב ביותר– המנהל כמנטור הפנים ארגוני.

% 1

שיעור שימור בקרב המנטורים והמנטיז,חסכון משמעותי במשאבי תחלופת כוח אדם ושימור הידע הארגוני

% 1

מחברות הנמנות על רשימת ה- FORTUNE 500 מיישמות תכנית מנטורינג בארגון.

% 1

מעובדים בחברות מאמינים כי תהליכי מנטורינג פנים ארגוניים בין מנטורים ומנטי'ז צריכה להיות חוצת מחלקות, חטיבות ואף חברות שונות באותה קבוצה

% 1

מהעובדים שיש להם מנטור מהארגון מעידים על שביעות רצון גבוהה מהתפקיד שלהם.

המנהלים המנטורים קודמו בתדירות של פי 6 ממנהלים אחרים והמנטיז פי 5 ־ העלאת רמת המחויבות מתוך מעורבות, היכרות ומיקוד היעדים האסטרטגיים.

48% מעובדים המשתתפים בתוכניות מנטורינג פנים ארגוניות, מראים שיפור של 38% בתפוקות לעומת עובדים שלא לוקחים חלק בתכנית- צמיחה רווחית מתמשכת לארגון.

עובדים רתומים ומחוברים לארגון מראים פרודוקטיביות גבוהה ב־ 40 אחוז מעובדים אחרים

למי זה מתאים?

ארגונים הנמצאים בתהליכי שינוי תמידיים במטרה לייצר יתרון תחרותי בר-קיימא בסביבה משתנית

ארגונים הפועלים בתנאי חוסר ודאות ומחוייבים להציג תפיסה ודרך פעולה גמישה וחדשנית

ארגונים שעוברים שינויים מבניים, מיזוגים ורכישות וחייבים להמשיך לייצר תוצאות במהירות

ארגונים המבינים שלכידות ארגונית מבוססת קולברטיביות היא המפתח להצלחתם והמשך צמיחתם

ארגונים שרוצים לשמר את ההון האנושי ולייצר מנהיגות יוזמת בעלת חוסן אישי וניהולי

ה- ROI לתכניות ™MentoRings של 'התחלה חדשה'

מינוף כוח האדם המנוסה והמיומן ביותר בחברה – שימור הנכס האסטרטגי המרכזי של החברה.

 All-In-One – מנטור מקצועי, חונך ומאמן והכל מתוך היכרות מקצועית, ניהולית ואישית של הארגון ודרכיו.

 Scaling-Up לתהליכי הדרכה, למידה והתפתחות – לעובד אחד, מאות או אלפים.

מיקוד המנטורינג באופן ייעודי לצרכי המנטי – 'חנוך לנער על פי דרכו' – לא עוד הדרכות והכשרות גנריות.

שיפור מיידי ביכולת קבלת החלטות באופן מהיר, מושכל ומבוסס הבנה אסטרטגית לאורך ורוחב הארגון – הבנת הקשר, הפעולה והאתגרים.

שיפור ביצועים והגדלת תפוקות – הנעה, רתימה, שותפות אינטרסים ומיקוד במשימות תוך הצבת יעדים ומדדים.

יצירת תרבות של מחוייבות, תעוזה וחוסן מבוססת למידה מתמשכת, סקרנות, גמישות מחשבתית ופעולה מתוך הקשבה מרחיבה.

המנהלים שפועלים כמנטורים פנים ארגוניים לאחר תהליך ההכשרה וההטמעה שעברו בתכניות ה- ™MentoRings שלנו:

40% מהמנהלים שהוכשרו כמנטורים קודמו כ- במהלך השנה הראשונה מתם סיום תהליך ההכשרה

המנטי'ז שזכו במנטורים מתוך הארגון

כ- 25% מהמנטי'ז קודמו במהלך 6 חודשים מתם סיום תהליך המנטורינג שעברו

ROI - מדברי הנהלות החברות שהשקיעו בהכשרה ובהטמעה של תכניות ™MentoRing שלנו