סוג הסמכה
expertice

רוני ניר

מנכ"ל ושותף בהתחלה חדשה

טלייה הקינן רוז

מנטורית למנהלים ויזמים