סוג הסמכה
expertice

טל מאיר

מנטורינג שיווקי עסקי

דניאל פרק

מנטורינג חינוכי ולמנהלים